Dokumentácia API

Na tejto dokumentácii stále pracujeme...

Chybové hlásenia

V prípade chyby API nevráti dokument ale jednoduché chybové hlásenie, s kódom a krátkou správou.

Vzor

{"error": 403,"message": "Unauthorized access"}
Kód Popis
403 Nesprávny prístupový token alebo IP adresa. Overte správnosť Vášho kľúča alebo IP.
404 Organizácia nebola nájdená.
500 Iná chyba (nesprávne vyplnené polia).