Basic

API pre získanie základných informácií

Táto API slúži na získanie a kontrolu aktuálnych fakturačných informácií spoločnosti.

Demo JSON

Funkčná ukážka výstupu z API JSON

Tvar požiadavky

Url: http://api.indexpodnikatela.sk/basic

Povinné parametre: ico alebo nazov, token

http://api.indexpodnikatela.sk/basic?ico=99999999&token=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3

Výstupné parametre

Kľúč Popis
nazov string Obchodný názov spoločnosti
ico integer Identifikačné číslo organizácie.
dic integer Daňové identifikačné číslo.
icDph string Identifikačné číslo pre DPH
pravnaForma string Právna forma
ulica string Ulica a číslo
mesto string Mesto
psc string Poštové smerovacie číslo