Monitoring

API pre získanie zmeny stavu v dôležitých ukazovateľoch

Monitoring API slúži na získanie informácie o zmene stavu niektorého z dôležitých ukazovateľov. Táto API umožňuje určiť obdobie a overiť či v tomto období nastala zmena. Pre detaily zmeny alebo iné informácie je potrebné použiť API organizácie alebo basic.

Ak chcete túto API používať na dennej báze, odporúčame nastaviť obdobie od/do na včerajší dátum. Ak chcete ušetriť requesty na API odporúčame sledovať zmeny pri jednotlivých spoločnostiach na týždennej báze.

Demo JSON

Funkčná ukážka výstupu z API JSON

Tvar požiadavky

Url: http://api.indexpodnikatela.sk/monitoring

Povinné parametre: ico, token

Volitelné parametre: from, to

http://api.indexpodnikatela.sk/monitoring?ico=99999999&token=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3
http://api.indexpodnikatela.sk/monitoring?ico=99999999&token=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3&from=2014-09-10&to=2014-09-16

Výstupné parametre

Kľúč Popis
ico integer Identifikačné číslo organizácie.
podlznosti bool
likvidacie bool
konkurzyARestrukturalizacie bool
exekucia bool
zrusenieDPH bool
zmenaOR bool