Organizácia

API podrobných informácií o spoločnosti

Pomocou tejto API získate všetky podrobnosti o vybranej spoločnosti.

Demo JSON

Funkčná ukážka výstupu z API JSON

Tvar požiadavky

Url: http://api.indexpodnikatela.sk/organizacia

Povinné parametre: ico, token

http://api.indexpodnikatela.sk/organizacia?ico=99999999&token=a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3

Výstupné parametre

Kľúč Popis
ico int Identifikačné číslo organizácie.
dic int Daňové identifikačné číslo.
icDph string Identifikačné číslo pre DPH
nazov string Obchodný názov spoločnosti
pravnaForma int Kód právnej formy podľa vzoru pravne-formy.json
velkostOrganizacie int Kód veľkosti organizácie podľa vzoru velkosti-organizacie.json
druhVlastnictva int Kód druhu vlastníctva podľa vzoru druhy-vlastnictva.json
vlozka string Číslo vložky
pocetZaznamovOV int Počet záznamov z obchodného vestníka
datumZalozenia string Dátum založenia spoločnosti vo formáte YYYY-MM-DD
datumZrusenia string Dátum zrušenia spoločnosti vo formáte YYYY-MM-DD
datumAktualizacie string Dátum aktualizácie vo formáte YYYY-MM-DD
skNace int Predmet prevažujúcej činnosti podľa vzoru sk-nace.json
sidlo object Adresa
orsr object ORSR
zrsr object ZRSR
podlznosti array of objects Podlžnost
uctovneZavierky array of objects Účtovná závierka
domeny array of objects Doména
verejneObstaravanie array of objects Verejné obstarávanie

ORSR

Popis štruktúry objektu ORSR.

Kľúč Popis
url string Url adresa záznamu v ORSR
oddiel string
register string
denZapisu string
obchodneMeno string Obchodný názov spoločnosti
pravnaForma string Právna forma
datumAktualizacie string Dátum aktualizácie vo formáte YYYY-MM-DD
konanieMenomSpolocnosti string
vlozka string Číslo vložky
zakladneImanie
    vklad float
    splatene float
    mena string
    datumOd string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
    datumDo string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
spolocnici array
    meno string Celé meno
    adresa object Adresa
statutarnyOrganTyp string Typ štatutárneho orgánu
statutarnyOrgan array
    meno string Celé meno
    adresa object Adresa
dozornaRada array
    meno string Celé meno
    adresa object Adresa
predmetCinnosti array
    nazov string Popis činnosti
    datumOd string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
    datumDo string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
vyskaVkladu array
    meno string
    vklad float
    splatene float
    mena string
    datumOd string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
pravneSkutocnosti array
    skutocnost string
    datumOd string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD
    datumDo string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD

ZRSR

Popis štruktúry objektu ZRSR.

Kľúč Popis
ico int
obchodneMeno string
infozr string
datumUkoncenia string
predmetCinnosti array
    nazov string
    datumOd string
    datumDo string
miestoPodnikania array
    ulica string
    mesto string
    psc string
    stat string
sidlo array
    ulica string
    mesto string
    psc string
    stat string
statutarnyOrgan array
    meno string Celé meno
    adresa object Adresa

Podlžnost

Popis štruktúry objektu Podlžnosť.

Kľúč Popis
ico int Identifikačné číslo organizácie.
nazov string Obchodný názov spoločnosti
adresa object Adresa
dlznaSuma float Dlžná suma
mena string Mena
datumOd string Dátum od vo formáte YYYY-MM-DD
datumDo string Dátum do vo formáte YYYY-MM-DD
typ string Typ podlžnosti

Účtovná závierka

Popis štruktúry objektu Účtovná závierka.

Kľúč Popis
rok int
suvahaLink string
vzsLink string
typ string
zdroj string
zdrojLink string
datumOd string
datumDo string
spracovana bool
suvahaAktiva array
    riadok int
    brutto float
    netto2 float
    netto3 float
    korekcia float
suvahaPasiva array
    riadok int
    hodnota float
vykazZiskovStrat array
    riadok int
    hodnota float

Verejné obstarávanie

Popis štruktúry objektu Verejné obstarávanie.

Kľúč Popis
obstaravatel string
adresa object Adresa
predmet string
cislo string
rok int
suma float

Problém

Popis štruktúry objektu Problém.

Kľúč Popis
ovId string interné ID obchodného vestníka
typ string Typ problému
zdroj string Zdroj informácii
cislo string
datum string Dátum vo formáte YYYY-MM-DD

Doména

Popis štruktúry objektu Doména.

Kľúč Popis
domena string Názov domény
registratorId string ID registrátora
stav string Stav
uzivatelId string ID užívateľa

Adresa

Popis štruktúry objektu Adresa.

Kľúč Popis
ulica string Ulica a číslo
mesto string Mesto
psc string Poštové smerovacie číslo
sidlo int Kód sídla podľa vzoru sidla.json
okres int Kód okresu podľa vzoru okresy.json
kraj int Kód kraju podľa vzoru kraje.json
stat string Štát